Към началната страница

Условия за ползванеУсловия за използване на DND-Parts.com и предлаганите на уеб сайта услуги.

Моля, прочетете внимателно условията за използване на услугите представени на DND-Parts.com


Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Настоящите правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между DND-Parts.com и всяко лице, което разглежда или се регистрира на Интернет страницaта, за да ползва предоставените услуги. DND-Parts.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

Въведение

DND-Parts.com е уеб сайт собственост на DND-Parts.com, създаден с цел да предостави на българските потребители голям избор от автомобили за продажба.

Услугата се предлага „във вида, в който е и DND-Parts.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

DND-Parts.com има право да събира и съхранява информация относно потребителите си, когато те използват услугите на уеб сайта. Информацията, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, може да включва име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, както и всяка друга информация, която потребителите предоставят доброволно при ползване на услугите и ресурсите на уеб сайта.

DND-Parts.com гарантира сигурността на личните данни на всеки потребител на уеб сайта и не ги предоставя нa трети страни, освен ако те не са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

DND-Parts.com използва електронна поща за връзка с потребителите си относно въпроси и новини свързани с предлаганите услуги. DND-Parts.com може да се свърже с Вас чрез електронна поща, за да Ви уведомява за специални оферти предлагани за потребители на уеб сайта. Ставайки потребител на уеб сайта, Вие се съгласявате с тези комуникационни практики.

Достъпът до уеб сайта и неща, които намерите на DND-Parts.com

Право на членство в DND-Parts.com има всяко лице над 12-годишна възраст, което достоверно и точно предостави цялата необходима информация в процеса на регистрация, в това число и реален адрес на електронна поща, и което получи индивидуално потребителско име и парола за достъп.
Някои от материалите могат да бъдат придружавани от техни собствени лицензи и условия за ползване. По отношение на Вашите права и задължения относно тези материали, и доколкото е налице конфликт, тези лицензии и условията за ползване са с предимство пред настоящите Общи условия, както и вие се съгласявате за това.

Граници на отговорността

При никакви обстоятелства DND-Parts.com не поема загуби, щети, грешки или пропуснати ползи, които биха могли да възникнат при ползването на услугите и ресурсите на уеб сайта, или за всякакъв вид неуспешно предоставени услуги или прекъсвания, независимо от причинителя им.
DND-Parts.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
DND-Parts.com си запазва правото да извършва всяко едно от следните действия, по всяко време с или без предварително предупреждение:

* Да ограничава, прекратява или спира Вашия достъп до всички или част от услугите и ресурсите на уеб сайта.

* Да променя, прекратява или преустановява всички или част от предоставените услуги.

* Да отхвърля, премества или премахва всякакъв вид съдържание

DND-Parts.com е подчинен на законите на Република България. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.